Expozice současných umělců v Galerii Michael

 

 

Své jméno Galerie MICHAEL získala podle Střední a vyšší výtvarné školy MICHAEL v Praze 11, které galerie patří a přednostně jí slouží k prezentaci prací žáků. Galerie je umístěná v příjemném a dobře dostupném prostředí Rašínova nábřeží 383/58 v Praze 2 . Galerie je propojena se sousední restaurací U Kalendů, v druhé polovině domu.

Umístění galerie - rozklikněte:

 

Dostali jsme možnost využít pauz mezi výstavami školy k expozici současných umělců - jak obrazů, které je možné si většinou na výstavě zakoupit, podobně jako i některé knížky, které jsou jinak často již zcela rozprodané.

Expozice obrazů současných umělců byla zahájena slavnostní vernisáží 1. března 2017 v 17 hodin.

Pro bližší informace o Expozici současných umělců v Galerii Michael či v případě zájmu o účast na tomto programu se obraťte: nebo

 

Příprava expozice:

 

Vernisáž - nebyla jsem tam od focení, takže z vlastní vernisáže je hlavně krájení dortu s paletou, štětcem a barvami, kterého se ujala mladá studentka malířství a dcera nájemce a pražského zastupitele - Anežka Janečková, jinak fotografie zachycují spíš atmosféru po vernisáži, kdy setrvali v rozhovoru při setkání po letech akademičtí malíři a restaurátoři Ivana Přibylová a Petr Hampl a pan Petr Krška s rodinou a téměř rodinou:

Pro první okamžiky byly připraveny informativní skládačky, se základními informacemi k vystavujícím autorům, vše bude postupně podrobněji zpracováváno a předpokládá se, že postupně každý autor dostane svůj vlastní katalog. Vše bude na místě v galerii k zakoupení, stejně jako i prezentovaná díla jak výtvarná, tak literární. Informativní skládačky by měly být zdarma k dispozici, aby si zájemce něco hned mohl odnést. Ne každé výtvarné dílo bude prodejné, ale většinou ano. Některá budou vystavena jako ukázka svého druhu a u autora si bude možné objednat podobné či podobně pojednanou podobiznu apod.

Tištěné materiály budou k dispozici jak přímo v Galerii MICHAEL, tak i ve spolupracujících institucích - jako v Galerii ROSEMARIE v Řitce - rozklikněte: anebo v ATELIÉR ART v Poděbradech, Dr.Beneše 607/2, Poděbrady II, hned na rohu uprostřed kolonády:

 

Rozklikněte:

Svá díla výtvarná a literární nyní po úspěšné vernisáži v rámci Expozice tvorby současných umělců v Galerii MICHAEL vystavují:

 

Petr Dědek, galerista, malíř a spisovatel

Své umění kdysi nazval "Nonart". Z legrace jej tak definoval jako neprofesionální, naprosto diletantský směr tvořený bez talentu, znalostí, dovednosti, měřítek a slušnosti; popírající konvenci, normu a vkus; založený na drzosti. Jinak objektivně by se jeho obrazy mohly nazvat expresivním surreralismem. Jeho otec byl akademický sochař, takže tak trochu v ateliéru vyrůstal. Maminka svého času pracovala na Ministerstvu kultury ( kde se rodiče seznámili ), takže vztah k umění si budoval odmalička. Rád maloval a nechával se inspirovat známými malíři. V mládí ho uchvátil hlavně Picasso a kubismus a Dalí se svým surrealismem a řada dalších. Za vrchol umění považoval zachycení pohybu a bavilo ho experimentovat, zkoušet různé techniky. Nesnášel rady a poučky a učení malování se mu zdálo nudné a dlouhé. Zkoušel různými, výtvarnými i výrazovými prostředky spontánní projev - cokoliv, jakákoliv myšlenka na plátně jako demonstrace přítomnosti ve věčnosti. Výsledky se mu ale zdály málo vypovídající a vytržené z kontextu. Uvědomoval si a uvědomuje globalitu a kompaktnost světa hmoty i dějů a snaží se hledat a zvýraznit souvislosti. Souvislosti mezi vším, svět složený ze souvislostí. Malováním se nikdy živit nechtěl, ani ho studovat. Dostupní umělci z jeho okolí se mu zdáli být jednat materiálně chudí a jednak příliš svázaní konvencemi, nesvobodní v tom smyslu, že samotný předpoklad veřejného vystavení jejich díla je už při jejich tvorbě ovlivňuje. (Text dodal sám autor)

Princip světa – triptych, olej na plátně, 3ks x 25 x 30 cm, 2006, cena: 8.000,- Kč

Vaření zrodu, olej na plátně, 69 x 48,5 cm, 2010, cena: 10.000,- Kč

Zlatý potok, olej na sololitu, 68 x 48 cm, 2012, cena: 10.000,- Kč

Kouzelník z vesmíru, olej na sololitu, 70,2 x 50 cm, 2010, cena: 10.000,- Kč

Světy, olej na plátně, 61 x 46 cm, 2011, cena: 8.000,- Kč

Madona, olej na papíru, 40 x 30 cm, 2007, cena: 4.000,- Kč

Čert, olej na plátně, 30 x 25 cm, 2013, cena: 4.000,- Kč

 

Petr Hampl, akademický malíř a restaurátor

Autorka expozice jej zná již od druhé poloviny 80. let 20. století, kdy v rámci studia na pražské akademii, restaurátorské speciálce, kde byl žákem prof. Jiřího Toroně a poté prof. Karla Strettiho, se chystal na diplomní práci. Tehdy mu napsala povolení, že směl chodit do prostor Obrazárny Pražského hradu kopírovat obraz Toaleta mladé dámy od Tiziana. Vedle restaurování stále maluje svá původní díla, vždy velmi zručně provedená, svědčící o výtvarných schopnostech, jeho díla jsou ve sbírkách Vatikánu, bývalého prezidenta USA Georgese Bushe st., režiséra Otakara Vávry ad.

Toaleta mladé dámy, kopie Tizianova originálu v Obrazárně Pražského hradu, malované v r. 1991 v rámci závěrečné práce na restaurátorské speciálce AVU, jako druhá kopie, olej na plátně, 79 x 83 cm, neprodejné – ukázka práce autora.

Tři dobrodějky, olej na plátně, 90 x 118 cm, cena: 35.000,- Kč

Patronka, olej na desce, 70 x 50 cm, cena: 18.000,- Kč

 

Anežka Janečková, studentka malířství

Je mladou talentovanou malířkou, studentka Střední výtvarné školy Michael, dcera současného nájemce prostor galerie.

Marilyn Monroe, černá tempera na čtvrtce, 61 x 43 cm, prosinec 2016, neprodejné - ukázka tvorby autorky a mladá malířka při vernisáži:

 

Marie Pospíšilová (Pansymarie), PhDr., umělecká historička, malířka a spisovatelka

Maluje od nejranějšího dětství, má na to útržky vzpomínek ještě ze dřevěné postýlky, snad dříve než chodila. Přesto rodičům připadalo, že je pro ni „pouhé malování škoda“, zejména i vzhledem k určitým výjimečným školním úspěchům, kdy také od 6. ročníku navštěvovala experimentální třídu matematických géniů. Proto s nadšením vítali blízký obor – dějiny umění. Ovšem evidentně neměli představu, že tento obor znamená pak buď uzavření se do detailní problematiky, která obecně lidem moc neříká anebo v současnosti rozlišování falz od originálů, což tedy opravdu příliš oduševnělejší než malířství není. Proto se autorka přes svůj vystudovaný obor dějiny umění stále víc obrací k vlastní tvorbě, kterou ostatně také hlavně v dětství a raném mládí hodně studovala – napřed jí příkladem byla matka a poté chodila do různých kurzů, především kresby dle živých modelů – u akad.malíře Františka Nedvěda a poté akad.malíře Jindřicha Koukolského. Vedle malby od dětství byla vždy obklopena knihami a to je rovněž její svět. Zejména po vzoru Karla Čapka, který absolvoval shodný obor studia, zpracovává své myšlenky v beletristické tvorbě a to často detektivně zaměřené. Do veškeré své tvorby dává své vlastní zážitky, postřehy a dojmy. Produkuje výtvarná díla a literaturu, v nichž se silně odráží pohled umělecké historičky – prostě jak maluje a píše umělecká historička.

Kulturní dědictví I., téma umělecké historičky - vztah současnosti ke kulturnímu dědictví, akryl na plátně, 100 x 100 cm, 2017,cena: 30.000,- Kč

Tarot - Devět pentaklů, Kde je bohatství? Příroda za tónu Chopinova valčíku op.69, č. 2 devastuje lidskou ikonu, akryl na plátně, 100 x 100 cm, 2015, cena: 30.000,- Kč

Když musíte prodat originál, namalujte si svůj - trochu pozměněný, dle sebe a hlavně větší a na plátně. Kopie známého Šeříkového Sudka z r. 1974, namalovaného jako vzpomínka, kdy malíř žil s fotografem v témže domě pod Petřínem na Újezdě v 50. letech. Originál je na sololitu 63 x 45 cm, kdežto kopie na plátně 85 x 60 cm. Bělocvětov maloval na rozměrná plátna pouze v 50. letech, kdy mu materiál posílal anglický sponzor, jindy si musel vystačit s podřadnými materiály.

Marie Pospíšilová, Šeříkový Sudek - kopie, v některých detailech volnější, rozměrnější a na lepším materiálu. Jak již uvedeno výše - Bělocvětov pouze v 50. letech maloval na rozměrná plátna, která mu tehdy posílal anglický sponzor, jindy se musel spokojit s podřadnějším materiálem. Akryl na plátně, 85 x 60 cm, vlastní malba je neznačena, na zadní straně plátna je cedulka s razítkem autorky. Cena: 23.000,- Kč.

Marie Pospíšilová, Šeříkový Sudek - kopie, v některých detailech volnější, rozměrnější a na lepším materiálu. Jak již uvedeno výše - Bělocvětov pouze v 50. letech maloval na rozměrná plátna, která mu tehdy posílal anglický sponzor, jindy se musel spokojit s podřadnějším materiálem. Akryl na plátně, 85 x 60 cm, vlastní malba je neznačena, na zadní straně plátna je cedulka s razítkem autorky.

JUDr. Jaroslav Pospíšil jako Sherlock Holmes, akryl na plátně, 130 x 70 cm, 2016-17, neprodejné – ukázka portrétní malby s možností objednání podobizny

Tarot – Eso pentaklů, akryl, akvarelový pastel a koláž vlastních fotografií na plátně, 50 x 50 cm, 2014, cena: 15.000,- Kč

Brdské hřbety – pohled z ateliéru, akryl s příměsí písku na plátně, 30 x 60 cm, 2016, cena: 8.000,- Kč

Zahradní víla, akryl, akvarelový pastel a koláž vlastních fotografií na plátně, 50 x 50 cm, 2012 – 2014, cena: 15.000,- Kč

Zrzavý kocourek, akryl s příměsí písku na plátně, 20 x 30 cm, 2016, cena: 5.000,- Kč

Brdská veverka III., akryl a akvarelový pastel na plátně, 30 x 30 cm, 2016, cena: 4.500,- Kč

Brdská veverka IV., akryl a akvarelový pastel na plátně, 30 x 30 cm, 2016, cena: 4.500,- Kč

Kočka čarodějka XXIV/49, barevný linoryt, domalovávaný, 29,5 x 20,8 cm, 2010 – 2014, cena: 1.800,- Kč

Kočka čarodějka XXVI/12 - Kočkovila, barevný linoryt, domalovávaný, 29,5 x 20,8 cm, 2011 – 2014, cena: 1.800,- Kč

Z literární tvorby - opět, jak a o čem píše umělecká historička, co kritizuje na práci teoretiků a proč se již nevěnuje psaní teoretických textů, nýbrž beletrie:

Zločiny mezi obrazy, soubor povídek se čtyřmi vlastními ilustracemi, nakladatelství NAVA, únor 2011, jinde již obtížně k dostání, cena: 100,- Kč

Sherlock Holmes vítězný, soubor povídek různých autorů, oceněných v rámci AIEP, zde povídka: Sherlock Holmes řeší zvlášť brutální vraždu výtvarného teoretika, oceněná v r. 2013 čestným uznáním, prosinec 2016, údajně přesto již také obtížně k dostání, cena: 200,- Kč

Přesto však budou možná v galerii i k dostání ještě nějaké starší teoretické práce autorky.

 

Ivana Přibylová, akademická malířka a restaurátorka

Velmi schopná restaurátorka, kterou autorka expozice zná od poloviny 80. let 20. století. Již během studia na pražské akademii, restaurátorské speciálce, ji její vedoucí pedagog prof. Raimund Ondráček jako svou vynikající žákyni doporučil na Pražský hrad pro restaurování královských podobizen, které skutečně v 80. letech 20. století restaurovala a tím umožnila, že byly zařazeny do expozice Obrazárny Pražského hradu. Je známá svou precizností a schopnostmi, pro které je vyhledávána v restaurování pro zvlášť složité případy, které nelze jen tak někomu svěřit. Vedle toho průběžně se věnuje i své vlastní původní tvorbě, v níž je patrná její obliba a silná inspirace dobou manýrismu. Jedná se často spíš o drobnější, až miniaturně přesně provedené práce, pitoreskní úsměvné postřehy. Malované jsou vždy jemnou technikou, až lazurně, jak to odpovídá jejím historickým vzorům.

Nonsens, akryl na plátně, 20 x 60 cm, 2016, cena: 5.000,- Kč

Rozpačitá bytost č.4, akryl na plátně, 20 x 20 cm, 2016, cena: 2.500,- Kč

Rozpačitá bytost č. 7, kvaš na papíru, 29 x 20 cm, 2016, cena: 3.000,- Kč

Písečné ženy, akryl na plátně, 30 x 40 cm, 2015, cena: 8.000,- Kč

Písečná žena, akryl na plátně, 30 x 20, cm, 2016, cena: 5.500,- Kč

Sluneční vítr, akryl na plátně, 30 x 20 cm, 2016, cena: 5.500,- Kč

Bez názvu, akryl na plátně, 40 x 50 cm, 2016, cena: 10.000,- Kč

Nový věk přichází, akryl na plátně, 70 x 50 cm, 2016, cena: 16.000,- Kč

Vanitas, olej na speciálním italském malířském kartonu, potaženém plátnem, 50 x 60 cm, 2013, cena: 20.000,- Kč

 

Marie Zubrová, později provdaná Pospíšilová

Tvorba z let 1946-1947 vznikla během studia na pražské Grafické škole a představuje vesměs školní zadání. Je zde prezentováno jako kořeny tvorby autorky expozice a jedné z vystavujících – dcery autorky těchto prací. Při studiu na Grafické škole si ale uvědomila, že ji samotné malířství zcela nenaplňuje a že potřebuje spíš vědu a začala se intenzivně věnovat astronomii, kterou však poté vystřídala jaderná fyzika.

Marie Zubrová, později provdaná Pospíšilová soubor akvarelů z období studia na Grafické škole v letech 1946-47, než se rozhodla, že jí malování nestačí a chce se radši věnovat vědě – astronomii a poté jaderné fyzice, neprodejné – ukázka kořenů tvorby dcery autorky

 

Market Lamoš Žitňanská (vlastním jménem Markéta Lamošová, provdaná Žitňanská), Mgr.Art., malířka

Malířka je zajímavá už svou geografickou různorodostí – narodila se v Kroměříži, studovala na SUPŠ v Uherském Hradišti obor malba a poté na VŠVU v Bratislavě volné umění a malbu. Odtud si přivedla manžela a nyní žije a tvoří v Praze. Maluje převážně akrylem na plátně, často velké formáty, s promyšlenou kompozicí, ale bezprostřední vjemy z jejího okolí, co jí kdy zaujalo jako zajímavý motiv pro ztvárnění. Má za sebou již řadu samostatných výstav.

Pěstírna, akryl na plátně, 120 x 100 cm, 2006 – 2007, cena: 37.000,- Kč

Moře I. a Moře II., akryl na plátně, 2 ks x 35 x 45 cm, 2014, cena: 13.000,- Kč

Výhled II., olej na plátně, 70 x 50 cm, 2014, cena: 10.000,- Kč

GR květ, akryl na plátně, 50 x 70 cm, 2012, cena: 12.000,- Kč

Cat face, akryl na plátně, 25 x 35 cm, 2006, cena: 7.000,- Kč

 

Doplňují díla ze sbírky Ing. Aleše Hodiny:

Eva Prokopcová: Ekologický cyklus – Do hnízda, olej na plátně, 72 x 76 cm, 1987, cena: 120.000,- Kč

René Götz: Tělo, olej na sololitu, 60 x 60 cm, 2016, cena: 9.000,- Kč

René Götz: Modrý svět, olej na sololitu, 60 x 60 cm, 2016, cena: 9.000,- Kč

René Götz: Cizí prostor, olej na sololitu, 60 x 105 cm, 2016m cena: 15.000,- Kč

Jana Šulistová Zátiší s ovocem, kombinovaná technika – akvarelový pastel + kvaš, na papíru, 20 x 36 cm, cena: 900,- Kč

Tereza-Anna Medková Uprostřed léta, olej na sololitu, 50 x 50 cm, únor 2016, cena: 9.000,- Kč

 

Všechna výše uvedená díla je možné v rámci Expozice současných umělců shlédnout v Galerii MICHAEL a tam i zakoupit, dále v případě jakýchkoliv dotazů nebo zájmu o koupi můžete kontaktovat kurátorku expozice současných umělců: nebo

 

Dne 11.5.2017 se koná vernisář výstavy od školy Michael, takže možná už během posledního dubnového víkendu se expozice bude sundavat a přechodně se uloží v prostorách, k tomu vhodných při galerii. Avšak, ať bude v prostorách galerie právě jakákoliv expozice, není to překážkou chystaným

Hovorům o umění.

Byl úmysl pořádat je vždy první čtvrtek v měsíci - takže tento první čtvrtek bude v prostorách probíhat instalace nové expozice a následující druhý čtvrtek se bude konat vernisáž. Proto jsem první čtvrtek zaměnila na třetí čtvrtek a byl mi personálem schválen čas od 17 hodin - počítam tak 2 hodiny. Ať bude v prostorách právě jakákoliv expozice, při Hovorech je možné jakékoliv jiné obrazy umístit na stojany. Předběžně se tedy budu na zájemce o umění těšit ve čtvrtek 18.5. v 17 hodin v umělecké kavárně-Galerii MICHAEL, Rašínovo nábřeží 58 v Praze 2. Budu ráda, když lidé přijdou se svými dotazy, připomínkami a sděleními pro ostatní.

 

 

Kontakt -

 

TOPlist